Category Archives: LEARNING

DIY: 1-2-3-no-lace-shoes!

Hello! I’m a bit late posting… time is falling on me!

I‘ve been am sick with a chest infection (courtesy from the children) and I was not able to prepare the post I wanted to publish lately. It’s still being edited but in the meantime I’d love to show you a quick DIY project.

Hana doesn’t know how to tie her shoes yet, so we always look for velcro or other easy ways as such. She liked these shoes but had laces on so we decided to add our own touch and make her life easier. The photos speak for themselves but feel free to contact me for any questions by leaving a comment.

All you need is some 5mm elastic, 4 buttons, needle, thread and scissors.

******************************

Hola! el temps se’m cau a sobre!

He estat Estic malalta, amb una infeccio de pit (per gentilesa de els nens) i no he pogut publicar el post que volia tot i que encara l’estic  preparant. El que si que us vull ensenyar es un projecte superfacil.

La Hana encara no sap cordar-se les sabates i sempre intentem comprar sabates amb velcro o alguna tanca facil. Li agradaven aquestes pero tenien cordons, aixi que ens hem sol.lucionat el problema en pocs minuts. Les fotos ja demostren les passes a seguir pero si teniu dubtes nomes cal escriure’l en un comentari i us dono un cop de ma.

Nomes necessiteu goma elastica de 5mm, 4 botons, fil, agulla i tisores.
shoetute2

photo-13

shoetute3

17 Comments

Filed under APRENDRE, DIY, LEARNING, TUNING

COUNTING STICKS – COMPTANT PALS

Aquesta es una activitat que es fa a Montessori per ensenyar la relacio entre el numeros i la quantitat. A minimanuals vaig trobar un enllac, del blog on et mostren com fer-te aquesta activitat. Es bastant barat, nomes necessiteu cartro per fer la base (jo l’he tret d’una caixa de bolquers), 10 rotllets de paper higienic, una impresora per imprimir els numeros i branquetes.

Recomanaria fer aquesta activitat quan els nens ja saben el nom dels numeros i reconeixen el seu simbol.

This is an activity from the Montessori method to teach the relation between the numbers and the quantity they refer to. Over at minimanuals I got the link from the blog where it shows you how to make this activity yourself. It’s dead simple, you only need cardboard, toilet rolls, a printer and sticks.


I would recommend doing this activity once the children know the names of the numbers and can recognise their symbol.

1 Comment

Filed under APRENDRE, LEARNING

SORTING SHAPES / CLASSIFICAR FORMES

Aqui teniu una tutorial d’una activitat per fer amb els vostres petits. Tenia molt d’exit amb els meus alumnes quan ensenyava en una aula Montessori. No forma part del material de Montessori pero segueix la mateixa linea d’aillar el concepte que es vol ensenyar, que en aquest cas son tres figures geometriques: cercle, triangle i quadrat.
Es important utilitzar nomes un color per aillar les figures. Si cada figura tingues un color diferent, no sabriem si estan classificant per colors o per figures. Si volguessiu ensenyar els colors, haurieu d’utilitzar nomes una figura i els diferents colors que volgueu ensenyar.
Here’s a tutorial for an activity to do with the little ones. It was very popular with my pupils in a Montessori classroom where I used to teach. It is not part of the Montessori material, but it follows the same method of isolating the concept you want to teach, which in this case are three geometrical shapes: circle, triangle and square.

It is important to use the same colour to isolate the shape. If you used a colour for each shape, you wouldn’t know if the child is sorting it by colour or by shape. If you wanted to teach colours, you would use one shape only and the different colours you want to teach.


Material
5 plats de paper
tisores
llapis
regle
grapadora
cola de barra
cartulina d’un color
plastificadora (o podeu portar-ho a plastificar)

Material
5 paper plates
scissors
pencil
ruler
stapler
glue (bar)
card (one colour)
laminator

Talleu dos plats per la meitat i grapeu una de les meitat sobre un plat sencer amb les cares oposades per formar una mena de butxaca. Feu 3 butxaques, una per cada figura.
Cut 3 plates in half. Staple one of the halves onto a whole plate facing opposite to each other to make a pocket.

 Amb la cartulina, talleu quadrats, triangles i cercles que hi capiguen dins la butxaca.
Enganxeu una figura a cada butxaca. 
Cut triangles, squares and circles out of the card in a size so they fit into the pocket.
Stick one of each shape onto each pocket.

Plastifiqueu la resta de les figures de cartulina.
Laminate the rest of the shapes.

Enganxeu els plats a qualsevol espai de paret que tingueu amb bluetack. ja estan preparats per omplir-los amb les seves figures.
Stick the plates onto any wall surface with blue tack. They’re ready to be filled up with their shapes now.

variacions:
– podeu anar afegint figures a mida que les van aprenent.
– podeu fer servir aquest metode per ensenyar:
colors, 
estampats (amb paper de regal), 
numeros, 
lletres, 
paraules, 
vocabulari amb dibuixos o fotografies de diferents temes
(diferents fotos de gats, gossos, ocells, etc. per animals), roba, aliments, joguines… la llista es infinita!


variations:
– you could add more shapes as they learn.
– you could use this method to teach colours, patterns (with wrapping paper), numbers, letters, words, vocabulary with pictures, e.g. different pictures or even photos of cats, dogs, birds, etc. for animals, or food, clothes, toys… the list is endless!6 Comments

Filed under APRENDRE, LEARNING, PAPER

TUTORIAL: roba per estendre – hanging up the laundry

Aqui teniu un petit joc per fer amb els nens. 
Es per ensenyar vocabulari de roba i dels colors i tambe perque practiquin la dexteritat dels dits amb petites agulles d’estendre. A part, tambe pot servir per decorar l’habitacio quan el deseu…
Here’s a little game to play with young children.
I use it to teach vocabulary (clothes and colours) as well as it gives an opportunity for the child to practise with the pincer grip by using little wee cloth pecks. It will also look nice on the wall of their room when they’re not playing with it…
MATERIALS
feltre de colors
agulles petites 
cordill de canam
paper i llapis
tisores
 i un gat per fer-vos companyia… (opcional)
felt of diffrent colours
mini cloth pecks
hemp string
paper, pencil and scissors
and a cat to keep you company… (optional)


1. Dibuixeu en un paper el perfil de tota la roba que us passi pel cap. Talleu les figures per fer-les servir de patro i taller el feltre.
1. Draw on a paper all the silhouette of all the clothes you can think of. Cut them out to use them as a template to cut the felt.


2. Un cop tallades, podeu decorar la roba amb els diferents punts de brodar que tingui la vostra maquina de cosir. O tambe podeu deixar-los tal com son…
2. You can decorate them by using the different sewing stitches on your sewing machine. Or if you like, you can leave them plain.


3. Talleu un troc, de cordill i esteneu-hi la roba amb les pincetes.
3. Cut the string, as long as you want it to be, and hang the laundry on the line with the little pecks.
12 Comments

Filed under APRENDRE, FELTRE-FELT, LEARNING, TUTORIALS