Monthly Archives: June 2011

Hana’s Socks – Els Mitjons de la Hana

El tutorial el tindre preparat d’aqui uns dies i el publicare en aquest post.
The tutorial will be available shortly in this post.

3 Comments

Filed under PUNT- KNITTING

FOTO FINISH: something old – alguna cosa vella

This is my entry for Foto Finish. Something old. There were so many things I was thinking of… the old thatched cottage next door, the castle in the village…
but I wanted something that I own (proudly own) and here it is, my fiddle.

Aqui teniu la meva entrada del Foto Finish: alguna cosa vella. Tenia unes quantes coses velles al cap, un cottage que hi ha aqui al costat, o el castell que hi ha al poble… pero volia alguna cosa que fos meva, i aqui esta, el meu violi. 

this photo is too blue…I know… but I kind of like the “blue mood” it has…
el blau d’aquesta foto es massa fort, ja ho se, pero m’agrada el toc que li dona…

It was my grandfather’s, although he didn’t play. It was badly damaged and I took it to a luthier who did a great job and I started learning how to play Irish trad. I think it is the oldest thing I have at home, it’s from the 1880-90’s, and I love it! its sound is beautiful (except when I’m playing it!)
would you like to see more old things? click here


Era del meu avi, pero ell no el tocava. Estava forc,a atrotinat i el vaig portar a un luthier perque l’arregles. El va deixar fantastic i vaig comenc,ar a aprendre a tocar musica irlandesa. Crec que es la cosa mes vella que tinc a casa, es d’entre el 1880 i 1890 i pico… i m’encanta, m’agrda el seu so (menys quan soc jo la que el toca!)
voleu veure mes coses velles? cliqueu aqui

3 Comments

Filed under PHOTOGRAPHY

Burp Cloths as Gifts – Tovalloletes per a Nadons com a Regals


 I made some burp cloths for a friend of mine’s twins. I normally used those big muslin ones (and they were great) but I always thought that it would be good to have something smaller and more practical.
These are simple and quick to make and they look really nice. I used terrycloth on one side and Alexander Henry’s Goo Goo on the other side.Vaig fer unes quantes “tovalloletes-per-glopades” (traduccio literal de l’angles! ha!) per als bessons
d’una amiga. Jo havia fet servir les grans de lli (que anaven be) pero sempre vaig pensar que alguna cosa mes petita seria tambe molt practica. Son molt facils i rapides de fer i queden molt maques. He fet servir tela de tovallola per una banda i tela de coto d’Alexander Henry (Goo Goo) a l’altra.

Ja he rebut la roba per un projecte que m’han demanat…!

This is the fabric that I ordered for a project that they’ve commissioned me, just arrived!

Leave a comment

Filed under COSTURA- SEWING

Mes projectes – More projects

Ahir vaig acabar de fer aquesta bossa. Crec que es la que mes m’agrada de totes les que he fet! La tela la vaig comprar a l’Ikea (en vaig comprar moltes…) i he fet servir una entretela bastant gruixuda de llenc,.
Podria haver fet servir una d’aquelles tanques magnetiques, pero aqui em cobren 6 euros per una… aixi que m’esperare a que me les portin de Barcelona, on m’han dit que van a 50 centims… Ara ja sabeu com de cares estan les coses aqui…
Les instruccions les he seguit d’ aquesta tutorial i tambe us podeu baixar el document en pdf.
Tambe he trobat una altra versio d’aquesta bosa aqui, sembla molt maca.

Anne asked me if I could make her one too…
l’Anne em va demanar si li podia fer una igual…

and this is Anne’s bag
i aquesta es la de l’Anne

I finished making this bag yesterday. It’s my favourite from all the ones I’ve made so far. I used fabric that I bought in Ikea and I used canvas interfacing. I could have placed a magnetic snap but here they cost 6 euros each, so I’m waiting for a few coming from Barcelona where they’re only 50 cents each! Yep, things are expensive here…
I followed the instructions from this tutorial, and you can download it in pdf too.
I also found another version of a pleated purse here, I think it looks nice as well.

Hi ha dues butxaques laterals interiors, dividides amb un repunt. Aixo es el que mes m’agrada, aixi tinc les claus, el mobil, els mocadors i tot allo petit ben recollit.

There is an inside pocket on either side of the lining and they’re divided by a seam. That’s what I like about it, so I have my keys, mobile phone, tissues and all things small tucked together.

Ara mateix aixo es el que estic fent, mitjons per a la Hana. Com que l’altre dia ens van tallar l’electricitat (i ho tornaran a fer aquesta setmana que ve), no podia cosir amb la maquina, aixi que vaig agafar una de les llanes que vaig guanyar i he comenc,at a fer aquests mitjons. Hi ha molts tutorials per fer mitjons, pero costen una mica d’entendre si mai no n’has fet perque no hi ha fotos de cada pas. Estic preparant un tutorial amb moltes fotos per ensenyar com es fan.

This is what I’m working on right now. hey cut off our electricity last week and I couldn’t use my sewing machine, so I took one of the skeins I won a few weeks ago and started to knit a pair of socks for Hana. There are many tutorials on the internet but it’s hard to make them if you’ve never knitted socks before because they don’t show you photos of every step. I am preparing a tutorial with lots of photos at the moment to teach how to knit socks.

I per acabar, aquest es un vestit coixinera que em van encarregar fa temps i per fi la seva propietaria ja el te a les mans (o posat!). Quan el vaig acabar el tenia penjat al taller i l’anava mirant, pensant que mes li podria afegir: un aplicat, una flor, brodat…?  pero al final vaig pensar que seria millor deixar-lo aixi, senzill i fresquet.

And last, but not least, they commissioned me a pillowcase-dress a while ago and finally it is in its owners hands. When I  finished it I had it hanging on the wall and I kept looking at it thinking if I whould add something else to it: maybe some appliquee, a flower or some embroidery… ? But at the end I thought it was best to leave it as it is, simple and fresh. 

Actualitzo el post per mostrar la model amb el seu vestit
here’s an update to show the model with her new dress


6 Comments

Filed under COSTURA- SEWING