FOTO FINISH: WHAT IS IT? / QUE ES?

This is my entry for Foto Finish this week. The theme is “What is it?”
It just started raining 5 minutes ago. These are rain drops racing each other on my window.
You can click on the image to enlarge.
Aquesta es la meva foto de la setmana pel Foto Finish. El tema es “Que es?”
Fa cinc minuts que ha comec,at a ploure i aixo son gotes de pluja fent carreres a la finestra.
Cliqueu a la imatge per fer-la mes gran.
click here to see more entries
cliqueu aqui per veure les fotos d’altres participants

3 Comments

Filed under PHOTOGRAPHY

3 responses to “FOTO FINISH: WHAT IS IT? / QUE ES?

  1. Great shot! It's raining here today too. Thanks for posting to Foto Finish.

  2. I love taking shots of raindrops! Terrific shot of the "race"!!Thanks for sharing your foto finish!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s